MOZAİK, küçük, renkli parçaların yan yana yapıştırılmasıyla elde edilen sanatlardır. Genel olarak, bu parçalar cam, renkli taş, kiremit gibi malzemeden meydana gelir; ayrıca eski çağlardan beri yapıldığı gibi sırf bu iş için hazırlanmış mozaik taşları da vardır.
Mozaik taşları iki ayrı kısımdan oluşur: Biri taşın gövdesi, öbürü de üstündeki sır, yani parlak ve zamana dayanmasını sağlayacak kısımdır.
Mozaik taşları, genel olarak, kaolin, kil gibi maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi, üzerlerine silisyumlu bir sır tabakası eklenmesiyle oluşur. Bu renkli parçacıkları bir lambaya göre gereken renklerle yan yana dizilip yapıştırılmasından da mozaik lamba ortaya çıkar. Bunun için iki usul kullanılmıştır.


Birincisi, Mozaiklerin direk olarak duvara,yere veya lambaya teker teker işlenmesidir.Bu yöntem çok emek isteyen bir yöntem olmasıyla beraber daha sanatlıdır.Bu yöneteme direk olarak <<mozaik işlemek>> denir. İkinci yöntem ise mozaik taşları önce ya bir kartona, ya da kalınca kağıda tersinden dizilip yapıştırılır. Sonra blok halinde asıl yerine toptan yapıştırılarak işlenir. Islatılan kâğıt, karton, bu yapıştırılmış mozaik yüzeyinden ayrılır. Bu daha çok yapı işlerinde kullanılan pratik bir usuldür.